Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

zielonooka
2718 4402 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
zielonooka
8141 502f 390
Reposted fromdygoty dygoty viahappyorsad happyorsad
zielonooka
9993 2601 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
zielonooka
zielonooka
9972 7e98 390
Reposted fromrol rol viafollow-me follow-me
zielonooka
zielonooka
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viadusz dusz
zielonooka
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viadusz dusz
zielonooka
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viadusz dusz
zielonooka
3319 6407 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
zielonooka
5477 a7bf 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz

June 10 2015

zielonooka
"(...) Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda".
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
zielonooka

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing vialabellavita labellavita
zielonooka

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viahappyorsad happyorsad

May 31 2015

zielonooka
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromMissTake MissTake viaupojenie upojenie
zielonooka
4449 5239 390
Reposted from9minutowa 9minutowa
zielonooka
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viadieeine dieeine
zielonooka
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
zielonooka

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
zielonooka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl