Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

zielonooka
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viadreamerlive dreamerlive
zielonooka
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viadreamerlive dreamerlive

May 30 2015

zielonooka

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
Reposted fromaynis aynis viamadadream madadream
7890 0a29 390
zielonooka
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
zielonooka
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viafollow-me follow-me
zielonooka
0053 8147 390
Reposted fromClary Clary viasweetchocolate sweetchocolate
zielonooka
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt viafollow-me follow-me
zielonooka
1333 374d 390
zielonooka
zielonooka
8659 0bd3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
zielonooka
5543 7f10 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadadream madadream
zielonooka
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viadusz dusz
zielonooka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaavooid avooid
zielonooka
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamerlive dreamerlive
zielonooka
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viadreamerlive dreamerlive
zielonooka
0847 fbe2 390
Reposted fromslodziak slodziak viamadadream madadream
zielonooka
Wszystko jest możliwe. Mogą Ci mówić, że masz 90% szans, 50% szans lub 1% szans, ale to Ty musisz wierzyć i walczyć.
— Lance Armstrong
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaalone-again alone-again
zielonooka
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— wiesław myśliwski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalone-again alone-again
zielonooka
Lubię gdy mówi, że jestem Jego.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl