Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

zielonooka
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaavooid avooid
zielonooka
2508 cc00 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaavooid avooid
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
zielonooka
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
zielonooka
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
zielonooka


Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianataliana nataliana
zielonooka
6964 883d 390
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana

June 17 2015

zielonooka
2718 4402 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
zielonooka
8141 502f 390
Reposted fromdygoty dygoty viahappyorsad happyorsad
zielonooka
9993 2601 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
zielonooka
zielonooka
9972 7e98 390
Reposted fromrol rol viafollow-me follow-me
zielonooka
zielonooka
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viadusz dusz
zielonooka
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viadusz dusz
zielonooka
8316 c60e 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viadusz dusz
zielonooka
3319 6407 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
zielonooka
5477 a7bf 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz

June 10 2015

zielonooka
"(...) Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda".
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
zielonooka

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing vialabellavita labellavita
zielonooka

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viahappyorsad happyorsad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...